Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prywatność i zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych oraz zarządzania nimi zgodnie z nałożonymi na nas zobowiązaniami prawnymi wynikającymi z obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest MOUNTAIN HOUSE Dorota Borowska-Czechowska Witold Czechowski z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Górskiej 111, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 937-266-96-26, REGON: 243536264, e-mail biuro-apartamenty-szczyrk.com.pl

Przetwarzanie danych osobowych
Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez stronę zgodnie z przepisami. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej lub telefonu kontaktowego oraz imienia i nazwiska użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z usługi: Formularza Kontaktowego.

Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na kontakt realizowany przy użyciu danych kontaktowych Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na art. 6 ust.1 litera f RODO.
Niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych, wynikających z umów.

Udostępnianie danych osobowych
Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników strony apartamenty-szczyrk.com.pl osobom trzecim. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania. Przetwarzanie innych danych użytkowników na stronie www.
Zbieramy informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez jej użytkowników oraz ich adresy IP. Informacje te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika.

Pliki cookies
Strona www.apartamenty-szczyrk.com.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Korzystamy z plików cookies wyłącznie w celach określonych w polityce cookies. Podstawy prawne przetwarzania W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników ze strony internetowej: dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, dane osobowe osób, które korzystają z formularza kontaktowego przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu realizacji kontaktu, niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych, wynikających z umów.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:W razie wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt Inspektorem Ochrony Danych plistownie na adres Administratora.